خروج از تاریکی

عنوان فوق ترجمه نام کتابی است نوشته کوین مورفی در مورد بیش فعالی و کم توجهی در بزرگسالان. در این کتاب برای سازماندهی به کارهای روزمره روش زیر پیشنهاد شده است:
در این روش افراد سه نوع لیست برای کارهای شان تهیه میکنند:
- فهرست کارهایی که باید انجام شوند: در این فهرست هر کاری که به ذهن میرسد یادداشت میشود، از کارهای شخصی گرفته تا کارهای اداری.
- برنامه کارهای بزرگ: مواردی را که نمیشود در یک روز انجام داد، این جا یادداشت می شوند و هر مورد به فهرستی از کارهای ریزتر تقسیم میشود که قابل اجرا در یکی دو ساعت باشد.
- برنامه کار روزانه: هر شب با توجه به دو فهرست بالا، برنامه روز بعد تنظیم میشود. هر مورد که در برنامه یک روز وارد شد، از فهرست های بالا خط میخورد.
/ 1 نظر / 91 بازدید
الهام

سلام خیلی خوشحال شدم که مطالبتون خوندم و چه حیف که دیگه ادامه ندادین این کتاب در بازار ایران موجود هست؟