مقیاس درجه بندی وندر یوتا

این آزمون جهت تشخیص گذشته نگر اختلال بیش فعالی و کم توجهی در دوران کودکی افراد بزرگسال است  (بدین معنا که این مقیاس به افراد بزرگسال داده میشود تا معلوم شود آیا آنها در دوران کودکی به بیش فعالی و کم توجهی مبتلا بوده اند یا خیر). برای تشخیص بالینی بیش فعالی و کم توجهی در افراد بزرگسال، علاوه بر این مقیاس باید از روش مصاحبه وندر هم استفاده شود.  شرح روش مصاحبه وندر و  متن کامل مقیاس درجه بندی وندر یوتا در کتاب ذیل موجود است:

«اختلال کم توجهی و بیش فعالی در بزرگسالان، انتشارات رشد، مولف پل وندر، مترجم پوریا صرامی فروشانی».

نمره دادن به مقیاس درجه بندی وندر یوتا بر اساس تمام سوالات (63 سوال) نیست و مقیاس درجه بندی وندر یوتا در اصل تنها بر مبنای 25 سوال نمره دهی میشود  که در کتاب به صورت یک جدول بعد از آزمون ذکر شده اند. میتوان تنها از 25 سوال استفاده کرد و یا تمام 63 سوال را ارائه نمود اما تنها به 25 سوال نمره داد.


25 موردی که باید برای نمره دهی استفاده شوند در صفحه 320 کتاب ذکر شده اند. مثلا اولین مورد در صفحه 320، «اشکال در تمرکز حواس، حواس پرتی» است، که به سوال شماره 3 مقیاس اشاره میکند. به همین ترتیب هر مورد دیگر در این صفحه، یکی از 25 سوال مورد نظر است.

 

مقیاس وندر یوتا در ایران هنجار یابی شده است و مقاله این هنجار یابی در لینک زیر قابل دسترسی است:

 

http://psarrami.blogspot.com/2009/06/blog-post_695.html

 

متن ترجمه شده مقیاس درجه بندی وندر یوتا که در کتاب فوق ذکر شده است در تحقیقات متفاوتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است، مثلا:

 

گنجی، کامران؛ عسگری، محمد؛ ترک، فرزانه؛ 1390، شیوع اختلال «نارسایی توجه/بیش فعالی» در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال  90-1389؛ فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، شماره 3، سال اول، پاییز 90

 

/ 0 نظر / 245 بازدید